מדיניות פרטיות

מדיסון פארמה ("מדיסון") מחויבת לשמירת פרטיות המשתמשים. המידע הבא מתאר כיצד מדיסון אוספת ומעבדת מידע אודותיך בעת השימוש באתר האינטרנט ("האתר").

מדיניות הפרטיות מסבירה:

 • איזה מידע אנו אוספים וסיבת האיסוף.
 • איך אנו משתמשים במידע זה.
 • זכויותיך ביחס לאיסוף מידע כאמור.

בעשותך שימוש באתר, הנך מסכים למדיניות פרטיות זו.

מדיסון היא חברה הצומחת במהירות בשוק הבריאות בישראל ושותפה מובילה בתחום התרופות לחברות גלובליות, המתמחה בסיפוק שירותי בריאות חדשניים ומשולבים עבור חברות בינלאומיות. מדיסון מספקת ומתחזקת קשרים ארוכי טווח עם קופות חולים, מרכזים רפואיים ורופאים.

איסוף מידע:

לידיעתך, היקף מדיניות פרטיות זו מוגבל אך ורק למידע אשר נאסף על ידי מדיסון באמצעות השימוש שלך באתר. מידע מסוים עשוי להיאסף באופן אוטומטי, בעוד חלק אחר נאסף בעת האינטראקציה עם האתר. סוג המידע שניתן לאסוף באופן אוטומטי הוא מידע לא אישי, הכולל את משך פעילותך באתר, התוכן אליו ניגשת באתר, תדירות והיקף השימוש שלך באתר ומידע ביחס למחשב שלך וחיבור האינטרנט, כולל מערכת ההפעלה בה אתה משתמש וסוג הדפדפן.

שימוש במידע:

 • שיפור ופיתוח האתר:
  • אנו אוספים מידע עבור שיפור ופיתוח האתר והבנת המשוב.
  • אנו אוספים מידע עבור בקרה ושיפור שוטף של המידע המסופק באתר על מנת להבטיח שהוא ידידותי למשתמש.
  • אנו אוספים מידע עבור שיפור הניהול והאדמיניסטרציה של העסק שלנו ועמידה במדיניות ופרוצדורות פנימיות.
  • אנו עורכים סקרים ומחקרים, בוחנים פיצ'רים בפיתוח ומנתחים את המידע הקיים אצלנו עבור הערכה ושיפור של האתר, פיתוח פיצ'רים חדשים וביצוע ביקורות ופעילויות לפתרון בעיות.

אנו מעבדים מידע זה לאור האינטרס הלגיטימי שלנו בשיפור האתר, כדי לאפשר למשתמשים לקבל את החוויה הטובה ביותר.

 • שמירה על סביבה בטוחה ומאובטחת:

אנו עשויים להשתמש במידע שלך כדי לאתר ולמנוע הונאות, שימוש לרעה ואירועי אבטחה בדרכים הבאות:

 • מניעת פעילות בלתי מורשית או בלתי חוקית.
 • שיפור הבטיחות והאבטחה של האתר.
 • עריכת בדיקות אבטחה והערכת סיכונים.
 • מניעת או נקיטת פעולות נגד פעילויות שהן, או עשויות להיות, הפרה של תנאי השירות שלנו או החוק החל.

אנו מעבדים מידע זה לאור האינטרס הלגיטימי שלנו בשיפור האתר ומתן אפשרות למשתמשים לגלוש בסביבה בטוחה.

גילוי והעברת מידע:

למעט אם צוין אחרת במדיניות פרטיות זו, אנו מנסים להבטיח כי לעולם לא נגלה באופן מכוון איזה מבין המידע שלך לכל צד שלישי, ללא קבלת רשותך, למעט כפי שנקבע במדיניות זו או בכל דרך אחרת כפי שהותר או נדרש על פי חוק.

עשויה להינתן גישה למידע שלך לצדדים שלישיים כאשר צד שלישי כאמור נדרש לבצע משימות בשמנו. אנו עשויים לחלוק את המידע  שלך עם חברות הבנות שלנו, חברות הקשורות לנו, או צדדים שלישיים עבור קיום שירותינו או חלק מהם, כגון שירותי שיווק, ניהול נתונים או שירותי תחזוקה. אנו עשויים גם לשתף מידע עם ספקי שירותי אנליטיקה עבור שירותי אנליטיקה. ספקי שירותי אנליטיקה כאמור קובעים את קובצי הקוקיס שלהם או מזהים אחרים במחשב שלך, שבאמצעותם הם יכולים לאסוף מידע על השימוש שלך באתר. פעילות זו עוזרת לנו לאסוף נתונים סטטיסטיים מצטברים על אפקטיביות האתר.

ייתכן כי הצדדים השלישיים הנזכרים מעלה נמצאים במדינות אחרות ממדינתך, ואנו עשויים לשלוח להם מידע שאנו מקבלים. כאשר צדדים שלישיים אלה מעבדים את המידע שלך בשמנו, אנו מבטיחים כי הם עומדים בהתחייבויות הדומות לאלו המפורטות במדיניות פרטיות זו. כמו כן, נוודא שהם יעמדו בדרישות הפרטיות והאבטחה שלנו, ויהיו רשאים להשתמש במידע אך ורק למטרות שאנו קבענו. אנו נעביר את המידע שלך תוך שימוש באמצעים מתאימים ונאותים, תוך שימוש במגוון של מנגנונים משפטיים, כולל חוזים, כדי להבטיח שזכויותיך והגנותיך ימשיכו לחול ביחס למידע שלך.

כמו כן, אנו עשויים להעביר את המידע שלך,  בקשר עם מיזוג תאגידי, איחוד, מכירה של נכסים קשורים או יחידות תאגידיות או שינויים תאגידיים בסיסיים אחרים בחברה. יתר על כן, מידע לגביך עשוי להינתן על מנת לעמוד בכל חקירה או הליך משפטי חוקיים, כגון צו חיפוש, הזמנה לדין, חוק או צו בית משפט. בנוסף, אנו נגלה מידע פרטני במקרים פרטניים, כגון אם הנך משתמש באתר לביצוע פעילות או מחדל בלתי חוקיים או ביצוע פעולות בלתי חוקיות העלולים לפגוע במדיסון, ברכושה ובשמה הטוב, או אם קיים ניסיון להפרה של אבטחת האתר או איום פיזי או רכושי לך או לאחרים. הרשות המפקחת על פעולות אלה היא הרשות הישראלית להגנה על הפרטיות, ויש לך זכות להגיש תלונה לרשות או לכל רשות פיקוח רלוונטית אחרת.

זכויותיך:

קוקיס:

אנו עשויים להשתמש ב"קוקיס" ו/או בטכנולוגיות או קבצים אחרים (ביחד, ה"קוקיס") כדי לזהות כיצד מבקרים עושים שימוש באתר זה. ניתן להשתמש במידע מעקב מצטבר זה כדי לעזור לנו לשפר את חווית האתר לכל משתמשינו. בנוסף, אנו משתמשים בקוקיס על מנת להתאים את האתר להעדפותיך האישיות. בנוסף, שימוש בקוקיס נועד להביא לידיעתך פרסומים או תוכן אשר רלוונטיים לתחומי העניין שלך. קבצים אלו בדרך כלל מוכנסים לאתרנו ע"י חברות פרסום, בידיעתנו וברשותנו. קבצים אלה יוצרים תיעוד לביקור באתר והמידע הנאסף מועבר לגורמים אחרים כגון מפרסמים. קובצי קוקיס מכילים מידע כגון הדפים בהם ביקרת, משך הזמן שביקרת באתר, המיקום ממנו ניגשת לאתר ועוד. אם הנך מעדיף שלא יהיו לך קוקיס מאוחסנים במחשב שלך, תוכל לשנות את הגדרות הדפדפן שלך לדחות את רוב הקוקיס, או להסיר באופן ידני קוקיס אשר הושמו במחשב שלך.  עם זאת, על ידי דחיית הקוקיס, ייתכן שלא תוכל לגשת באופן מלא לאתר זה. למידע נוסף על קבצי קוקיס, בקר ב-www.allaboutcookies.org.

קישורים לאתרים אחרים:

האתר עשוי לספק קישורים לאתרים אחרים. לידיעתך, אתרים אחרים אלו אינם מכוסים על ידי מדיניות פרטיות זו. מדיניות פרטיות זו אינה מכסה את פרקטיקת ניהול ושמירת המידע המופעלים על ידי ספקים אחרים של מוצרים או שירותים, מפרסמים או אתרים אחרים, חברות או יחידים, אשר אינם בבעלות או בשליטת מדיסון. אנו מציעים בעת קישור לאתר אחר תמיד לקרוא את מדיניות הפרטיות לפני מסירת כל מידע אישי מזהה.

אבטחת מידע:

אנו משתמשים בסטנדרטים הנהוגים בתעשייה או טובים יותר, כדי להבטיח את האבטחה, הסודיות, השלמות והזמינות של מידע שאנו מעבדים. אנו מקיימים אמצעים פיזיים, טכניים ומנהליים, ובודקים ומעדכנים אותם מעת לעת. אף כי אמצעים כאלה אינם מושלמים או בלתי חדירים. במקרה של הפרת אבטחה, ננקוט בכל פעולה סבירה כדי למזער כל נזק. למרות שאנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי להגן על מידע, איננו יכולים להבטיח את אבטחת הנתונים המועברים לאתר או לחברות הקבוצה, והסיכון בהעברת המידע היא על המשתמשים עצמם.

שמירת נתונים:

ככלל, מדיסון לא שומרת מידע לאורך זמן רב מהנדרש על מנת לספק שירותיה ואת צרכיה העסקיים והחוקיים.

פרטיות ילדים:

האתר אינו מיועד עבור ילדים מתחת לגיל 16. אנחנו לא, ביודעין או במכוון, אוספים מידע על ילדים מתחת לגיל 16.

אם הנך מתחת לגיל 16, אינך רשאי להשתמש באתר, אלא אם הסכמת ההורים מסופקת בהתאם. 

שאלות ביחס למדיניות הפרטיות:

בכל שאלה ביחס למדיניות פרטיות זו או לשיטות המתוארות לעיל, אתה תמיד מוזמן ליצור איתנו קשר ב-medison@medison.co.il.

תיקונים ושינויים במדיניות הפרטיות:

אנו שומרים את הזכות לשנות, לתקן או להתאים את מדיניות הפרטיות בכל עת. בעת שינוי המדיניות, נעדכן את המפורט בהתאם. אנא עיין במדיניות פרטיות זו לעיתים קרובות, על מנת להישאר מעודכן בנוגע למדיניות הנוכחית.

חוק חל וסמכות שיפוט:

מדיניות פרטיות זו תהיה כפופה ומפורשת על פי חוקי מדינת ישראל ללא תוקף לכללי בחירת החוק. הנך מסכים במפורש כי סמכות השיפוט הבלעדית לכל תביעה או פעולה הנובעת או הנוגעת למדיניות פרטיות זו תהיה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב, ישראל.

 

עמוד זה עודכן ב-11 במאי, 2020.