תוכן עניינים

זכויות חולי טרשת נפוצה

ארגוני סיוע ציבוריים ועמותות:

 1. במספר בתי חולים בארץ פועלים מרכזי מימוש זכויות הנובעות ממצב רפואי. השירות אינו כרוך בתשלום. קישור לפרטים מלאים על השירותים ויצירת קשר:
https://www.health.gov.il/PniyotHazibur/Rights/Pages/default.aspx
 1. שירות יד מכוונת של ביטוח לאומי- סיוע בהגשת תביעה והכנת התיק הרפואי בחינם. קישור למידע מלא על השירות ויצירת קשר:https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/yadMechavenet1.aspx יחידות סגולה – מוקדי מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בתוך בתי חולים ברחבי הארץ המספקים מידע לגבי זכויות בתחום הבריאות והשיקום עבור אזרחים ותיקים המאושפזים בבית החולים. קישור למידע מלא על השירות ויצירת קשר: https://www.gov.il/he/Departments/General/sgula_units
 2. האגודה הישראלית לטרשת נפוצהhttps://mssociety.org.il
 3. הבית לחולי טרשת נפוצה https://mshome.org.il
 4. MS ישראלhttps://www.ms-israel.co.il

ידע הוא כוח – ידע הוא נכס!

מרגע אבחון המחלה מתחיל מסע ארוך, הכולל בין היתר התמודדות עם ממשקים מרובים ושחקנים שונים במערכת, לצורך מיפוי ומיצוי זכויות וקבלת השירותים וההטבות המגיעות בגינן. ניהול כל ההיבטים הבירוקרטיים הנלווים לאתגר הרפואי עשוי לגרום לתחושת בלבול, עומס, חוסר התמצאות ולהגיע אפילו עד חוסר שליטה ופגיעה בתהליך ההחלמה והריפוי. הזכות לדעת ולקבל מידע, היא תנאי בסיסי למימוש זכויותיו של האדם בכל תחומי החיים. אולם בפועל, המציאות העכשווית מראה כי לציבור במדינת ישראל אין מספיק מודעות לאפשרויות הגישה למידע שאמור להיות שלו, לרבות זכויותיו המעוגנות בחוק. בשל החשיבות הגדולה להבנה ומיצוי הזכויות הרפואיות בחרנו לרכז עבורכם בחוברת זו את זכויותיכם מול הגורמים השונים: המוסד לביטוח לאומי, קופות החולים, משרדי ממשלה, גופים ציבוריים, עמותות ועוד. כל המידע בחוברת מבוסס על חוקים, תקנות, נהלים, חוזרים והנחיות. מימוש הזכויות הכלכליות והחברתיות המגיעות לכם יסייע בהתמודדות עם המחלה והטיפולים. שימוש בחוברת זו צפוי להקל על ההיבטים השונים במצבכם ובמצבם של בני משפחותיכם. הזכויות מתבטאות באופנים שונים, ביניהם הטבות כספיות ו/או קבלת שירותים. יש להדגיש כי זכויות אלה אינן אוטומטיות והן משתנות מאדם לאדם. המידע מעודכן לזמן כתיבתו, ובמידה ויש פער בין המידע המופיע בחוברת לזה שבאתרי הגופים השונים – יש לפעול ע"פ הרשום באתרי הגופים עצמם. אנו שמחים על בחירתה של חברת "מדיסון פארמה", להפיץ את הידע הנוגע לזכויותיהם של החולים בטרשת נפוצה כחלק מהבנתה את החשיבות הגדולה שיש לרווחתו של אדם על מצבו הבריאותי. חברת מדיסון משקיעה מאמצים רבים בהגברת ובהעברת המידע בצורה ברורה ונגישה לציבור החולים בטרשת נפוצה באמצעות כתיבת "חוברת זכויות לחולי טרשת נפוצה". ידע הוא כוח. הוא מפתח לחיים בריאים ושוויוניים ומהווה סגולה לבריאות. שירלי זילבר, מנכ"לית "טייק קר"   שימו לב! המידע בחוברת זו אינו קובע את הזכאות האישית.  

ביטוח לאומי

בחוברת זו נרחיב את המידע על זכאות למטופלים מגיל 18 ועד לגיל פרישה (נשים- 62 , גברים- 67). מידע מורחב על זכויות בביטוח לאומי לאחר גיל פרישה ניתן למצוא בקישור הבא: https://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/default.aspx

קצבת נכות כללית:

קביעת נכות אצל חולי טרשת נפוצה מבוססת על המגבלות התפקודיות הנובעות מהמחלה ולא מעצם האבחנה. כלומר- כיצד המחלה פוגעת בכושר ההשתכרות. הקצבה משולמת למי שעקב המחלה נפגע או צומצם כושרם לעבוד ולהשתכר ב- 50% לפחות. במקרה של עקרת בית ייבדק איבוד או צמצום היכולת לתפקד במשק הבית ב- 50% לפחות.

קביעת הזכאות נעשית בשני שלבים:

א. ועדה רפואית אליה מוזמנים הפונים ובה קובע רופא הוועדה את אחוזי הנכות הרפואית וכן את תאריך תחילת הנכות והאם היא זמנית או קבועה. ב. בדיקה ע"י פקיד תביעות הקובע את דרגת אי כושר. שלב ב' נעשה כאשר: הוועדה הרפואית קבעה נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות. הוועדה הרפואית קבעה נכות רפואית בשיעור של 40% לפחות, וליקוי אחד הוא בשיעור של 25% לפחות. לעקרת בית – אם הוועדה הרפואית קבעה נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות. שילוב בין הנכות הרפואית ודרגת אי כושר קובע את גובה קצבת הנכות הכללית. שימו לב! יתכן מצב בו תינתן הכרה בנכות רפואית בלבד ללא זכאות לקבלת קצבה. גם במצב זה חשוב לבדוק אם עשויות להגיע לכם זכויות נוספות.
 • נכות כללית יכולה להיקבע לתקופה זמנית של עד שנתיים או לצמיתות. תלוי במצב המחלה.
 • לטופס התביעה לנכות כללית יש לצרף טופס ייעודי לחולי טרשת נפוצה אותו ימלא הרופא המטפל (טופס בל/ 3191 אותו ניתן למצוא באתר הביטוח הלאומי).
 • ניתן לקבל קצבת נכות לתקופה של עד שנה רטרואקטיבית ממועד הגשת התביעה.
 • מקבלי קצבת נכות כללית לצמיתות שהגיעו לגיל פרישה יקבלו קצבת זקנה לנכה בגובה קצבת הנכות.
בחוזר של המנהל הרפואי בביטוח לאומי שמספרו 411/05/2017 מתאריך 22/5/2017 (ניתן לאיתור באתר הביטוח הלאומי) מפורטים כללי הבדיקה וקביעת שיעור נכות וכושר לחולי טרשת נפוצה בוועדה הרפואית. ערעור על החלטת הביטוח הלאומי: על כל החלטה של המוסד לביטוח לאומי ניתן לערער. בשלב ראשון הערעור מופנה לביטוח לאומי ובמידה וגם החלטה זו אינה מקובלת עליכם ניתן לפנות לבית הדין לעבודה ולהסתייע בלשכות לסיוע משפטי של משרד המשפטים. קישור למידע מפורט על אפשרות הערעור באתר הביטוח הלאומי לחץ כאן. אפשרות לעבוד ולקבל קצבה בו זמנית: מי שמקבלים קצבת נכות, יוכלו לצאת לעבוד, להגדיל את סכום ההכנסה מעבודה ולהמשיך לקבל קצבה. דרגת אי הכושר שנקבעה לא תשתנה עם התחלת העבודה. קצבת הנכות תשולם בהתאם להכנסות. סכום ההכנסה משפיע על הקצבה בהתאם לדרגת אי-הכושר. קישור למידע מלא: https://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/laavod.aspx קישור למידע מלא ומפורט באתר ביטוח לאומי: https://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/default.aspx קישור למידע מלא ומפורט באתר כל זכות: https://www.kolzchut.org.il/he/קצבת_נכות_כללית

קצבת שירותים מיוחדים:

לקצבת שירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים שוועדה רפואית בביטוח לאומי קבעה שהם זקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום במשק הבית (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית והיגיינה אישית) ובנוסף נדרשים לעזרה בתפעול משק בית (הכנת מזון, הפעלת מכשירי חשמל, אחזקת הבית, טיפול תרופתי, ביצוע קניות וסידורים מוסדיים וכספיים), או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים. לקצבה 3 דרגות בהתאם לחומרת המצב (50%, 112%, 188%). שימו לב!
 • קצבה זו יכולה להינתן גם למי שלא מקבלים קצבת נכות כללית והם ממשיכים לעבוד ולהשתכר.
 • מי שקיבלו קצבה זו לפני גיל הפרישה, זכאותם תמשיך גם לאחר גיל הפרישה.
 • ניתן לקבל את הקצבה לתקופה של עד 6 חודשים רטרואקטיבית ממועד הגשת התביעה.
ערעור על החלטת הביטוח הלאומי: מי שמעוניינים להגיש ערעור על ההחלטה לגביהם זכאים להגיש ערעור בתנאים מסוימים כפי שמפורט באתר הביטוח הלאומי בקישור הבא: https://www.btl.gov.il/benefits/Attendance_Allowance/Pages/%d7%a2%d7%a8%d7%a2%d7%95%d7%a8%20%d7%a2%d7%9c%20%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%98%d7%aa%20%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93.aspx קישור למידע מלא ומפורט באתר ביטוח לאומי: https://www.btl.gov.il/benefits/Attendance_Allowance/Pages/default.aspx קישור למידע מלא ומפורט באתר כל זכות: https://www.kolzchut.org.il/he /קצבת_שירותים_מיוחדים

גמלת ניידות

חולי טרשת נפוצה המוגבלים בניידות זכאים להגיש בקשה לגמלת ניידות עד גיל 67 , גברים ונשים כאחד. במידה ואושרה הזכאות, היא ממשיכה להינתן גם לאחר גיל זה. הליך קבלת הזכאות מחולק לשני שלבים שונים. שלב הראשון – הגשת בקשה לבדיקה רפואית לקביעת אחוזי מוגבלות בניידות (באמצעות טופס בל/ 8220) לוועדה רפואית בלשכת הבריאות. שלב שני – לאחר קבלת החלטת הוועדה הרפואית, הגשת תביעה לביטוח לאומי נעשית באמצעות טופס תביעה להטבות על-פי הסכם הניידות (טופס בל/ 8200) לצורך קבלת ההטבות הנובעות מאחוזי המוגבלות בניידות שנקבעו. ההטבות ניתנות כדי לסייע להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים. מרבית ההטבות ניתנות לבעלי רכב, אולם ניתנות הטבות גם למי שאינם בעלי רכב בתנאים הבאים:
 • למי שיש רישיון נהיגה תקף – ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה להם 40% מוגבלות בניידות לפחות.
 • למי שאין רישיון נהיגה תקף – ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה להם 60% מוגבלות בניידות לפחות, ויש להם מורשה נהיגה שמסיע אותם ברכב (הגדרות למורשה נהיגה ניתן למצוא באתר הביטוח הלאומי).
 • למי שאינם בעלי רכב – ועדה רפואית קבעה להם לפחות 80% מוגבלות לניידות.
שימו לב!
 • את הטפסים ניתן לאתר לפי מספרם באתר הביטוח הלאומי.
 • הזכאות לגמלה תיקבע ממועד הגשת הטפסים ללשכת הבריאות.
ההטבות שעשויות להינתן מגוונות ותלויות במשתנים רבים. כדי לברר מהן ההטבות שעשויות להינתן לכם, ניתן להיעזר במחשבון לבדיקת זכאות להטבות באתר הביטוח הלאומי:  https://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/Nayadut.aspx קישור למידע מלא ומפורט באתר ביטוח לאומי: https://www.btl.gov.il/benefits/Mobility/Pages/default.aspx קישור למידע מלא ומפורט באתר כל זכות: https://www.kolzchut.org.il/he/גמלת_ניידות

הטבות בגופים נוספים למקבלי קצבאות מביטוח לאומי:

לחולי טרשת נפוצה המקבלים קצבאות מהביטוח הלאומי עשויות להיות זכויות גם במוסדות ובארגונים נוספים כגון: הנחה בתשלומי הארנונה, הנחה בתשלומי המים והחשמל, הנחות על תשלומים מסוימים בקופת החולים ועוד. חלק מההטבות ניתנות בעקבות דיווח ישיר של הביטוח הלאומי לאותם גופים לגבי הזכאות ולחלק אחר נדרשת פניה ישירה על ידי המבוטחים. האחריות למתן הטבות אלו היא של אותם גופים. קישור למידע מלא לגבי ההטבות והתנאים להן באתר הביטוח הלאומי: https://www.btl.gov.il/AllRights/Pages/mosdot.aspx

כפל קצבאות

לעיתים ניתן לקבל יותר מקצבה אחת במקביל. לברור מלא ניתן להיעזר במחשבון הביטוח הלאומי: https://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/bdikatZakauutLshteGimlaoot.aspx

מס הכנסה

נכות רפואית בשיעור של 100%, או בשיעור של לפחות 90% לפי חישוב מיוחד, לתקופה של לפחות 185 יום מזכה בפטור ממס הכנסה עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מידי שנה. חולי טרשת נפוצה שהוכרו עם נכות רפואית זו באמצעות הביטוח הלאומי, והם עובדים, או אלו שמקבלים תשלום בגין ביטוח אבדן כושר עבודה ומשלמים מס הכנסה, זכאים לפטור ממס הכנסה. לצורך כך יש להגיש את פרוטוקול הוועדה הרפואית לפקיד השומה באזור המגורים. חולי טרשת נפוצה, שלא נקבעה להם נכות רפואית באמצעות הביטוח הלאומי עקב מצבם הרפואי או הכנסה גבוהה או גילם, זכאים לפנות לוועדה רפואית לצורך פטור ממס הכנסה. כדי לקבל זימון לוועדה זו, יש להגיש טפסים ומסמכים לפקיד השומה באזור המגורים (ולא לסניף ביטוח לאומי) שמעביר את הבקשה לסניף הביטוח הלאומי שם מתקיימת הוועדה הרפואית. מי שנקבע כי זכאותו לפטור החלה בשנים שקדמו לשנת המס הנוכחית, עשוי לקבל החזרי מס רטרואקטיבית עד 6 שנים מיום הגשת הבקשה. קישור למידע מפורט באתר רשות המיסים: https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/IncomeTaxGuideNeheIver.aspx קישור למידע מפורט באתר כל זכות: https://www.kolzchut.org.il/he/פטור_ממס_הכנסה_לבעלי_נכות_רפואית  

מערכת הבריאות

בפרק זה נרחיב לגבי הזכויות שעשויות להגיע מקופות החולים ומשרד הבריאות . המידע הינו חלקי בלבד. מידע מלא ניתן לקבל באתר "כל הבריאות" של משרד הבריאות: http://call.gov.il קופות חולים תקרת השתתפות עצמית עובר תרופות: חולי טרשת נפוצה מוגדרים כחולים כרוניים וזכאים לתקרת השתתפות עצמית עבור תרופות שבסל הבריאות. חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע סכום מרבי (תקרת תשלום) אותו ניתן לגבות מחולה כרוני עבור תרופות (קבועות ואחרות) שהוא צורך במשך חודש. מעבר לסכום זה, קופת החולים תספק לחולה תרופות ללא תשלום. חישוב תקרת ההשתתפות העצמית הוא רבעוני או חצי שנתי (תלוי בקופה). חולי טרשת נפוצה אשר הגיעו לגיל פרישה ומקבלים תוספת השלמת הכנסה לקצבה, או קצבת זיקנה לנכה, זכאים לתקרה שהיא מחצית מהתקרה הקבועה לכלל החולים הכרוניים. פטור מהשתתפות עצמית בעד שירותים בקופה: חולי טרשת נפוצה המקבלים קצבת נכות כללית זכאים לפטור מתשלום השתתפות עצמית עבור ביקור אצל רופא ראשוני, רופא שניוני, מרפאות חוץ ומכונים. טיפולי פיזיותרפיה/הידרותרפיה בקהילה: חולי טרשת נפוצה זכאים לעד – 12 טיפולי פיזיותרפיה/ הידרותרפיה בשנה, בהשתתפות עצמית המחושבת לפי רבעון. וועדת חריגים בקופות חולים לצורך קבלת טיפול שאינו כלול בסל הבריאות: חולי טרשת נפוצה הזקוקים לטיפול שאינו כלול בסל הבריאות, זכאים להגיש בקשה לוועדת חריגים בקופה. קופות החולים אינן מחויבות לממן טיפול שאינו כלול בסל הבריאות אך הן חייבות לאפשר למטופלים לפנות לוועדת חריגים שביכולתה להחליט על מתן טיפול שאינו בסל במימון הקופה. על הועדה לשקול, בין היתר, את המצב הרפואי של המטופל, את האינטרס הטיפולי המיוחס לטיפול המבוקש, את החלופות הטיפוליות שבסל, את עלות הטיפול לפרט, את מידת הביסוס של הטכנולוגיה המבוקשת, וכן את משמעות הרוחב הכלכלית של מתן הטיפול לכלל המטופלים הנמצאים באותו מצב. לכל קופה נוהל פנימי לגבי אופן הפניה לוועדת חריגים: לינק למידע מפורט באתר שירותי בריאות כללית: https://www.clalit.co.il/he/info/Pages/ombudsmen.aspx#2 לינק למידע באתר מכבי שירותי בריאות: https://www.maccabi4u.co.il/5275-he/Maccabi.aspx לינק למידע מפורט באתר קופת חולים לאומית: https://www.leumit.co.il/heb/useful/customerservice לינק למידע מפורט באתר קופת חולים מאוחדת: www.meuhedet.co.il /מידע-ללקוח/ערעורים-וועדת-חריגים   סיוע משפטי מול וועדות חריגים, ללא עלות ניתן ע"י:
 • עמותת "קרן דולב לצדק רפואי" המתמחה בייצוג מול ועדות חריגים בקופות –
https://dolevfoundation.org ערעור על החלטת ועדת החריגים נעשה באמצעות הגשת תביעה לבית הדין האזורי לעבודה. משרד הבריאות סיוע במימון מכשירי שיקום וניידות: חולי טרשת נפוצה המוגבלים בתנועתם המתגוררים בקהילה וזקוקים למכשיר ניידות, זכאים להגיש בקשה לקבלת סיוע ברכישת מכשיר ניידות ממשרד הבריאות. במידה ויעמדו בתנאי הזכאות יוכלו לקבל מימון של 90% מעלות המכשיר. פטור מהשתתפות עצמית ניתן לאוכלוסיות ספציפיות. הסמכות להמליץ על מכשירי ניידות נתונה לפיזיותרפיסט ו/או מרפא בעיסוק בקופת חולים שהוסמך לכך על ידי משרד הבריאות. קישור למידע מפורט באתר משרד הבריאות: https://www.health.gov.il/ServicesCitizen_Services/mobility/Pages/Participation.aspx קישור למידע מפורט באתר כל זכות: https://www.kolzchut.org.il/he סיוע_במימון_מכשירי_ניידות קבלת רשיון לקנביס רפואי: על פי נוהל- 106, רשיונות לשימוש בקנביס של משרד הבריאות, חולי טרשת נפוצה עשויים להיות זכאים לרישיון שימוש בקנביס רפואי במצבים ספסטיים אשר לא הגיבו לטיפול מקובל. קישור לנוהל המלא : https://www.health.gov.il/hozer/CN_106_2019.pdf הגשת ערעור/השגות/תלונה בבתי החולים/בקופות במשרד הבריאות במידה ואינכם מסכימים עם החלטה טיפולית שהתקבלה, או מיחס שקיבלתם מצוות רפואי, או סירוב למתן בדיקה/טיפול/תרופה, יש באפשרותכם לערער או להגיש תלונה לממונים על התחום במסגרות השונות. בתי חולים: בבתי החולים ישנם גופים האחראים לטיפול בתלונות/פניות הציבור שניתן לפנות אליהם בתלונות לגבי שירותים, זכויות רפואיות שהופרו, או קבלת יחס בלתי הולם מהצוות הרפואי. את הפניה זכאי להגיש כל מטופל או אדם המבקר בבית חולים. קופות החולים: לפי סעיף 26 (א)(1) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי מחויבות קופות החולים לקבוע בתקנון דרכים להגשת תלונות, בירורן וסדרים לתיקון ליקויים שנתגלו. במסגרת זו מינתה כל קופת חולים גוף אחראי לטיפול בתלונות מבוטחים. ניתן להתלונן על הנושאים הבאים: השירות במרפאה, יחס בלתי הולם של הצוות המטפל, פגמים וליקויים אשר נתגלו בהליך של מתן הטיפול. תלונות לגבי אי אישור טיפול או שירות הנכללים לטענת המבוטח בסל שירותי הבריאות. את הפניה יש להגיש במכתב המכיל את פרטי התלונה בצרוף כל המסמכים הרלוונטיים לפנייה. על הממונה לקבילות/פניות הציבור בקופה לברר את התלונה, להמליץ לקופה על אופן הטיפול בתלונה ולהשיב לפונה תשובה מנומקת בכתב לגבי ההחלטה בתלונה.
 • למידע באתר שירותי בריאות כללית:
https://www.clalit.co.il/he/info/pages/list_of_aumbdsmn.aspx
 • למידע באתר מכבי לחץ:
https://www.maccabi4u.co.il/664-he/Maccabi.aspx
 • למידע באתר לאומית לחץ:
https://www.leumit.co.il/heb/useful/customerservice
 • למידע באתר מאוחדת לחץ:
https://www.meuhedet.co.il /מידע-ללקוח/פניות-הציבור משרד הבריאות: מטופלים הסבורים שזכויותיהם על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי הופרו על ידי קופות החולים או מי מטעמם (מכונים רפואיים, בתי חולים וכד'), רשאים להגיש תלונה לנציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. למידע מלא בנושא באתר משרד הבריאות: https://www.health.gov.il/SubjectsUninsuredRights/NationalHealthAdmissibility/services/Pages/complaints.aspx  

חוק דמי מחלה

חוק דמי מחלה, תשל"ו- 1976 מסדיר את זכאותם של עובדים להיעדרות מהעבודה בעקבות מחלתם או מחלת בן משפחה (ילד, הורה, בן/בת-זוג) על-חשבון ימי מחלה שצברו ולתשלום דמי מחלה. קישור למידע מפורט באתר כל זכות: https://www.kolzchut.org.il/he /חוק_דמי_מחלה

משרד הרישוי- תג נכה לרכב

תג נכה – חולי טרשת נפוצה בכל הגילאים המתקשים בניידות זכאים להגיש בקשה לאגף הרישוי במשרד התחבורה לקבלת תג נכה לרכב. ניתן לבקש תג עבור 2 רכבים אם שניהם משמשים להסעתכם. קבלת תג נכה לרכב מזכה בהפחתת אגרת רישוי לרכב אחד בלבד. קישור למידע מלא והגשת התביעה באתר משרד התחבורה: https://www.gov.il/he/service/disability_parking_badge קישור למידע מפורט באתר כל זכות: https://www.kolzchut.org.il/he/תג_חניה_לנכה

רשות האוכלוסין – העסקת עובד זר

חולי טרשת נפוצה בכל גיל, שנדרשת להם עזרה צמודה בתפקודי היום יום, זכאים להגיש בקשה לרשות האוכלוסין לקבלת רישיון העסקת עובד זר. לאחר קבלת הרישיון יש לפנות לחברות סיעוד המעסיקות עובדים זרים. קישור למידע מלא והגשת הבקשה באתר רשות האוכלוסין: https://www.gov.il/he/Departments/Guides/guide_employment_foreign_workers_in_nursing קישור למידע מלא באתר כל זכות: https://www.kolzchut.org.il/he/העסקת_עובד_זר_בסיעוד

משרד הבינוי והשיכון

התאמת דיור – חולי טרשת נפוצה בעלי מגבלה בניידות עשויים להיות זכאים לסיוע במימון שינויים או שיפוצים החיוניים לתפקוד ולניידות בתוך דירתם ובדרכי הגישה אליה. קביעת הזכאות מתבצעת בסיוע לשכות הבריאות וקופות החולים. קישור למידע מלא באתר כל זכות: ps://www.kolzchut.org.il/he/סיוע_בהתאמת_תנאי_דיור_לאנשים_המוגבלים_בניידות סיוע בשכר דירה – מיועד למטופלים המתקיימים מקצבאות נכות או הבטחת הכנסה. קישור למידע מלא באתר משרד השיכון:   https://www.gov.il/he/departments/guides/rental_assistance_step_by_step קישור למידע מלא על כלל הזכויות לנכים ומוגבלים בניידות במשרד השיכון: https://www.gov.il/he/Departments/Topics/disabled_and_handicapped

ביטוחים פרטיים

למי שבבעלותם ביטוחי בריאות פרטיים, ביטוחים סיעודיים, ביטוחי אבדן כושר עבודה, מומלץ לבדוק את הפוליסות בעקבות המצב הרפואי. אתרים מומלצים לאיתור מידע על זכויות: אתר כל זכות /https://www.kolzchut.org.il/he עמוד_ראשי אתר ביטוח לאומי https://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx אתר כל הבריאות http://call.gov.il/infocenter/index?page=home בחסות חברת מדיסון התכנים המופיעים בחוברת הנם בגדר מידע כללי בלבד ואינם בגדר חוות דעת או המלצה/עצה רפואית או משפטית ואינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי/משפטי. החוברת נכתבה ע"י עידית טמיר, מנהלת מידע ושירותים חברת טייק קר (2017) ישראל אוגוסט 2019

שתפו:

שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב telegram
טלגרם
שיתוף ב whatsapp
ווטסאפ
שיתוף ב email
מייל